Side 1 av 1

Skyting i utlandet

InnleggSkrevet: 29 Jan 2022, 16:35
Formann
Årsmøtet i dag vedtok å la styret utrede om det finnes skytekonkurranser i utlandet som vi kan sende skyttere på. Dette for å øke interessen for våre stevner og øke deltagelsen på dem.
Det finnes et årsmøtevedtak på dette fra noen år tilbake og styret fikk i oppdrag å se på deltagelse for inntil fem personer med en kostnadsramme på 20,000 kroner til sammen. Ytterligere utgifter vil måtte dekkes av den enkelte deltager.
Dersom vi finner et stevne i år vil det avholdes en uttaksskyting, men for senere år vil det være naturlig å se på årsmesterskapet for å finne deltagere til stevnet.
I første omgang er det "Finnish Brutality" som vil bli vurdert. Oppdatering kommer.